Tørt hegn er et hegn der ikke skal gro.
Pil er et træ materiale, der får patina og bliver smukkere med tiden. Det har en holdbarhed på 8 - 12 år og er vedligeholdelses frit.

Hegnet kan flettes både vandret og lodret.
Ved hegn der flettes lodret er max afstand mellem stolperne 2,5 m.
Ved hegn der flettes vandret er det en smags sag, hvor langt der skal være mellem stolperne. Jeg synes hegnet bliver smukkest hvis afstanden ligger mellem 20 - 25 cm, med en diameter på 6 - 8 cm. Stolperne kan være af lærk, aks pil eller andet hårdt træ.

Ved begge slags hegn skal pilestolperne være minimum 2 cm. i rod enden og have stået minimum 2 år på planten.

Efterbehandling :
Efterbehandling af et pilehegn er en smags sag. Man kan give hegnet en grundings olie. Nogle mener det forlænger hegnets levetid.
Vælger man denne løsning er det meget vigtigt at olien indeholder et middel mod mikroorganismer.